Αποδοχή Όρων Χρήσης

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του ιστοχώρου armaos-sms.gr , της εταιρείαςArmaos Telecom, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). 
Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση o ιστοχώρος armaos-sms.gr , της εταιρείας Armaos Telecom διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του armaos-sms.gr , της εταιρείας Armaos Telecom.

 

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ:

1. Προσωπικά στοιχεία
Το armaos-sms.gr , της εταιρείας Armaos Telecom συλλέγει μέσω της εγγραφής ενός επισκέπτη τα προσωπικά του στοιχεία, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,ΑΦΜ,κινητό τηλέφωνο και χώρα διαμονής, τα οποία χρησιμοποιούνται για στατιστικά στοιχεία, έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων, επικοινωνία για ζητήματα που έχουν σχέση με τοarmaos-sms.gr (ενδεικτικά αναφέρεται η προώθηση νέων προγραμμάτων ή υπηρεσιών).

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ armaos-sms.gr , της εταιρείας Armaos Telecom
Με την εγγραφή σας στο armaos-sms.gr συμφωνείτε στους παρακάτω όρους:
1. Η υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων και διαχείρισης βάσεων με αριθμούς κινητών τηλεφώνων συντηρείται από το armaos-sms.gr, στο εξής «εταιρεία».
2. Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων sms της εταιρείας σε μηνύματα με σεξουαλικό, ρατσιστικό ή περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους διάκρισης, που προσβάλλει τα ήθη και την προσωπικότητα κάποιου ανθρώπου ή ομάδας ανθρώπων.
3. Συμφωνείτε πως σε περίπτωση ποινικής δίωξης από τρίτους για οποιονδήποτε λόγο σχετικό με την αποστολή μηνυμάτων sms σας, αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και αναγνωρίζετε πως η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση.
4. Αναγνωρίζετε πως η εταιρεία αναλαμβάνει την παράδοση των μηνυμάτων sms στο δίκτυο των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και δεν ευθύνεται για την αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης κάποιου(ων) μηνυμάτων. Η επιτυχημένη και έγκαιρη παράδοση εξαρτάται επίσης:
α)Αν ο συνδρομητής βρίσκεται σε περιοχή που καλύπτεται από το δίκτυο του
β) Αν έχει ενεργοποιημένη την συσκευή του
γ) Αν τα καιρικά φαινόμενα επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία του δικτύου και 
δ)Αν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο. 
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη στην εταιρεία για αποτυχημένη ή καθυστερημένη αποστολή μηνύματος(ων).
5. Επεξεργάζεστε (συλλογή, αποθήκευση, χρήση) προσωπικά δεδομένα και αριθμούς κινητών τηλεφώνων μόνο κατόπιν έγγραφης αποδοχής του ιδιοκτήτη του αριθμού αυτού.
6. Εγγυάστε πως σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης ενός αριθμού κινητής τηλεφωνίας, ζητήσει την απόκλιση του αριθμού του από το πελατολόγιο σας, θα αφαιρέσετε τον αριθμό αυτό από την λίστα σας.
7. Εγγυάστε πως σε καμία περίπτωση δεν θα στείλετε μηνύματα μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας, με σκοπό την μαζική διαφήμιση, σε τυχαίους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας. (Αγγλική ορολογία spamming).
8. Δεν επιτρέπεται η χρήση των κουμπιών (πίσω – εμπρός) καθώς και η ανανέωση οποιασδήποτε υποσελίδας του armaos-sms.gr για να αποφευχθούν διπλοαποστολές και διπλοχρεώσεις. Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την διπλοχρέωση ή διπλοαποστολή μηνυμάτων η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.
9. Σε περίπτωση μη εφαρμογής ενός εκ” των όρων της σύμβασης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης παροχής των υπηρεσιών της.
10. Με την εγγραφή σας στο armaos-sms.gr συμφωνείτε με όλους τους όρους χωρίς καμία επιφύλαξη.
11.Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παραπάνω όρους να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της εταιρείας.